Ερωτοαπαντήσεις

Απάντηση

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη τεχνική ομάδα του SDG μέσω της φόρμας επικοινωνίας που διαθέτει ο ιστότοπος, επιλέγοντας σαν θέμα «πρόβλημα με την ονομασία του φορέα μου» και να αναφέρετε λεπτομέρειες του προβλήματος.

Απάντηση

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη τεχνική ομάδα του SDG μέσω της φόρμας επικοινωνίας που διαθέτει ο ιστότοπος, επιλέγοντας σαν θέμα «πρόβλημα με την ονομασία του φορέα μου» και να αναφέρετε λεπτομέρειες του προβλήματος.

Απάντηση

Ναι, θα πρέπει κάθε εμπλεκόμενος φορέας να απαντήσει και να αξιολογήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες (πιστοποιητικά) μέσω των ερωτηματολογίων.

Απάντηση

Ναι, μπορούν να εγγραφούν στο ιστότοπο και να αξιολογήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες οι υπεύθυνοι των υπηρεσιών. Εάν είναι παραπάνω από ένα άτομο τότε πολλαπλοί λογαριασμοί από τον ίδιο φορέα, θα γίνουν δεκτοί.

Απάντηση

Κατά τη διάρκεια της εγγραφής ζητούνται όλες απαραίτητες πληροφορίες δημιουργίας λογαριασμού του χρήστη. Με την υποβολή της φόρμας εγγραφής, ο λογαριασμός σας ενεργοποιείται αυτόματα, ενώ παράλληλα σας συνδέει στην πλατφόρμα.

Απάντηση

Ο λογαριασμός αλληλογραφίας σας είναι κλειδωμένος με το λογαριασμό σας. Σε περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε το λογαριασμό αλληλογραφίας (email) σας θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης του ιστότοπο μέσω της φόρμας επικοινωνίας επιλέγοντας σαν θέμα «Αλλαγή διεύθυνση αλληλογραφία μου».

Απάντηση

Σε περίπτωση που ξεχάσατε το κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας, μπορείτε να αιτηθείτε ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης. Θα σας σταλεί ένα email με ένα σύνδεσμο για να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και να ορίσετε νέο κωδικό πρόσβασης.

Απάντηση

Με την αίτηση του κωδικού ανάκτησης στα στέλνεται ένας σύνδεσμος στο email σας, που θα σας επιτρέψει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και να ορίσετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης. Ο σύνδεσμος είναι διαθέσιμος για μόνο φορά και εφόσον χρησιμοποιηθεί εντός 60 λεπτών από τη στιγμή του αιτήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε αίτημα ανάκτησης δημιουργεί νέο email με νέο σύνδεσμο ανάκτησης όπου αχρηστεύει τα προηγούμενα αιτήματα, emails και προηγούμενους συνδέσμους ανάκτησης.

Απάντηση

Κάθε υπηρεσία δύναται να αξιολογηθεί μέσω ερωτηματολογίου μια μόνο φορά. Μπορείτε να διορθώσετε ήδη απαντημένα ερωτηματολόγια ή ακόμα και να διαγράψετε εξ ολοκλήρου και να τα απαντήσετε εκ νέου.

Απάντηση

Κάθε υπηρεσία πρέπει να αξιολογηθεί μόνο μια φορά. Αν έχει ήδη επιλεγεί μια υπηρεσία σε κάποιο ερωτηματολόγιο τότε δεσμεύεται και δε δίνεται σαν επιλογή σε άλλα ερωτηματολόγια.

Απάντηση

Κάθε εμπλεκόμενος φορέας πρέπει να αξιολογήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του με όλα τα διαθέσιμα ερωτηματολόγια.

π.χ. Αν υπάρχει ένα διαθέσιμο ερωτηματολόγιο από την πλατφόρμα και ο φορέας εμπλέκεται σε 3 υπηρεσίες τότε θα πρέπει να απαντήσετε το διαθέσιμο ερωτηματολόγιο 3 φορές (μια φορά για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία).

π.χ. Αν υπάρχουν διαθέσιμα δυο ερωτηματολόγια από την πλατφόρμα και ο φορέας εμπλέκεται σε 3 υπηρεσίες τότε θα πρέπει να αξιολογήσετε και τις 3 παρεχόμενες υπηρεσίες και με τα δυο διαθέσιμα ερωτηματολόγια ξεχωριστά. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να συμπληρωθούν συνολικά 3x2 = 6 ερωτηματολόγια.

Φόρμα επικοινωνίας

Αν δε βρίσκετε αυτό που ψάχνετε ή χρειάζεστε παραπάνω βοήθεια, παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας του ιστότοπου.